Algemene ledenvergadering

27 mei 2019

Vanavond vindt de algemene ledenvergadering plaats.

Aanvang: 19.30

Locatie: Vergaderruimte tribune hal 1

Indien je niet aanwezig kan zijn graag afmelden op info@ziezavo.nl

 

De notulen van vorig jaar:  Ziezavo 14 juni 2018

 

Agenda:

1   Opening en Mededelingen
2.  Ingekomen stukken
3.  Notulen vorige vergadering 14 juni 2018
4.  Terugblik competitie 2018/2019
5.  Uitreiking Sportiviteitsprijs
6.  Financieel overzicht
7.  Decharge kascommissie (Ronald Verhoek en Fred Kramer)
     Aftredend Ronald Verhoek. Kiezen nieuwe kascommissielid (reserve is Michel olm)
8.  Vooruitblik competitie 2019/2020
     (competitie start op woensdag 4 september tot 1 april 2010)
9.  Organisatie Zeeuwse kampioenschappen in Zierikzee op 8 april 2020
10. Financiële begroting 2019/2020
11. Rondvraag en sluiting

Sponsors:

 
Vleesboerderij Boot
Clerx Elektrotechniek
Deco Home Zierikzee
Fiets Outlet Zeeland
Camping Ginsterveld
Hanse Staalbouw
Camping de Strandloper
Tamerus Motorservice
Timmerman Natuursteen
van Klinken Montage
Reisburo van Oeveren
Whizz Burger
CS Telecom
Oliegeultje
Kort autoschade
eetcafe t centrum
Grenzeloos
Boris Schilderwerken
Intersport zierikzee