Eind november nieuwe vloer in tweede sporthal

Persbericht sportvloer tweede sporthal

De gemeente Schouwen-Duiveland en de combinatie Wind/Laco hebben na goed onderling overleg besloten dat er een nieuwe sportvloer in de tweede sporthal van ‘’Sportcentrum Laco Schouwen-Duiveland’’ aangelegd wordt. De combinatie Wind/Laco neemt hiertoe het initiatief. Het is de bedoeling dat de zaalvoetballers, badmintonners en hockeyers eind november gebruik kunnen maken van de hal.

De huidige vloer is volgens de zaalvoetballers, badmintonners en hockeyers te ‘’ruw’’. Voor tennis is de ondergrond overigens wel geschikt. De gemeente is evenals de sportverenigingen van mening dat de vloer niet voldoet aan het multifunctionele karakter dat zij voor ogen had. De nieuwe vloer is van (vrijwel) dezelfde kwaliteit als de vloer in de eerste hal en naast zaalvoetbal, badminton en hockey ook geschikt voor de tennissport. De nieuwe vloer is daarmee zelfs van betere kwaliteit dan de vloer die in de aanbesteding is gevraagd. De gemeente draagt daarom € 35.000 bij aan de vervanging van de vloer. Bovendien heeft de gemeente ook baat bij een goed florerend sportcentrum met tevreden gebruikers. Voor de bijdrage is dekking binnen de begroting van de bouw van het nieuwe sportcentrum. De overige kosten voor het vervangen van de vloer zijn voor rekening van Wind/Laco.