Agenda ledenvergadering 11 augustus 19.30uur

Nico HillebrandAlgemeen

Bij deze nodigen wij de vertegenwoordigers van de zaalvoetbalteams uit voor de ledenvergadering ZieZaVo op woensdag 11 augustus om 19.30 uur in vergaderruimte Laco Sportcentrum.

Agenda:
  1.  Opening en mededeling
  2.  Aanwezigheidslijst
  3.  Notulen vorige vergadering 25 augustus 2020 (zie bijlage)
  4.  Terugblik lockdown en afgebroken competitie 2020/2021
  5. Financieel overzicht >Decharge kascommissie  >kiezen nieuwe kandidaat kascommissie
  6. Financieel compensatie voorstel
  7. Competitie 2021/2022    >Voorstel start woensdag 8 september  >Teamindeling 1e en 2e klasse
  8. Financiële begroting 2021/2022
  9. Rondvraag en sluiting

Notulen ledenvergadering 26 augustus 2020

Delen