Algemene ledenvergadering

Nico HillebrandAlgemeen

Vanavond vindt de algemene ledenvergadering plaats.

Aanvang: 19.30

Locatie: Vergaderruimte tribune hal 1

Indien je niet aanwezig kan zijn graag afmelden op info@ziezavo.nl

 

De notulen van vorig jaar:  Ziezavo 14 juni 2018

 

Agenda:

1   Opening en Mededelingen
2.  Ingekomen stukken
3.  Notulen vorige vergadering 14 juni 2018
4.  Terugblik competitie 2018/2019
5.  Uitreiking Sportiviteitsprijs
6.  Financieel overzicht
7.  Decharge kascommissie (Ronald Verhoek en Fred Kramer)
     Aftredend Ronald Verhoek. Kiezen nieuwe kascommissielid (reserve is Michel olm)
8.  Vooruitblik competitie 2019/2020
     (competitie start op woensdag 4 september tot 1 april 2010)
9.  Organisatie Zeeuwse kampioenschappen in Zierikzee op 8 april 2020
10. Financiële begroting 2019/2020
11. Rondvraag en sluiting
Delen