Bestuurlijke mededeling

Nico HillebrandAlgemeen

In verband met herhaaldelijk grensoverschrijdend gedrag volgens artikel 28 en 31 van het huishoudelijk reglement, heeft het bestuur van ZieZaVo in goed overleg met Laco het helaas noodzakelijk geacht om het gehele team van Oeveren ZSC’62 uit de competitie te nemen en per direct een schorsing op te leggen tot 1 september 2021.

De reeds gespeelde wedstrijden van en tegen van Oeveren ZSC’62 zijn ongeldig verklaard en de uitslagen zijn geschrapt.

Zowel wij als bestuur alsmede Laco betreuren het zeer dat we deze beslissing hebben moeten nemen.

Hierbij willen wij een ieder nadrukkelijk vragen respect te hebben voor het huishoudelijk reglement, alsmede de regels en instructies vanuit Laco.

 

Delen