Statement Laco 5-11-2021:

Helaas zijn de nieuwe maatregelen, die door het kabinet zijn opgelegd, ook deze keer weer van invloed binnen de sportbranche, dus ook bij Laco.

In het kort zijn dit de maatregelen die we behoren te volgen.
– Bij ingang van het centrum of aan de receptie zal een QR-code scanning plaatsvinden en een ID getoond moeten worden, voor iedereen vanaf 18 jaar. Het gaat hier om de QR-code die aangeeft dat
je gevaccineerd bent voor Covid-19 óf een bewijs dat je de afgelopen 24 uur negatief getest bent indien je geen vaccinatie hebt (een zelftest valt hier niet onder).
– Indien je niet kan voldoen aan bovenstaande, dan mag je helaas de ruimte waar de sportactiviteit plaatsvindt niet betreden.
– Vanaf de leeftijd van 13 tot 18 jaar ben je verplicht een mondkapje te dragen tot aan de ruimte waar je de activiteit volgt, hier mag het mondkapje af. Vanaf het verlaten van deze ruimte tot aan het
verlaten van het pand moet het mondkapje weer op.
– Een wachtende ouder die niet gevaccineerd is, waarvan het kind op dat moment sport, mag plaatsnemen op de desbetreffende tribune waar de sport plaatsvindt en moet een mondkapje dragen. Hij/zij mag de ruimte waar de sportactiviteit plaatsvindt niet betreden.
– Het dragen van een mondkapje geldt niet bij positieve scanning van de QR-code, ook mag men dan plaatsnemen op de tribunes.
– Voor gebruik (en plaatsnemen) van de horeca geldt ook een scanning van QR-code.

Voor vragen betreffende bovenstaande informatie kan je contact opnemen met het bestuur van ziezavo. Zij zijn als huurder verantwoordelijk en aanspreekpunt binnen deze maatregelen.

Met sportieve groet,
Team Laco Schouwen Duiveland.

———————————————————————————————————————————————————————————————————–

Regels Laco

“Welke veiligheidsmaatregelen zijn er genomen?
Op onze accommodaties zijn verschillende maatregelen genomen om veilig en verantwoord te kunnen sporten. We hanteren een beperkt aantal sporters per moment, om zo de 1,5 meter te kunnen waarborgen. Daarnaast is er voldoende desinfectiemateriaal aanwezig en is er per accommodatie een routing uitgezet die je bij je bezoek dient te volgen. Ook hier houden we de 1,5 afstand zo veel mogelijk in stand. Volg op de accommodatie altijd de instructies van onze medewerkers op. Vooraf registeren bij onze receptie is noodzakelijk. Binnen de fitness geldt dat gebruik van een (eigen) handdoek en bidon verplicht is.

Had je de afgelopen 24 uur last van de volgende klachten? Hoesten, neusverkoudheid, koorts vanaf 38 graden of benauwdheidsklachten. Dan kunnen we je helaas niet toelaten op onze accommodatie.”

 

 

 “Voorbij de klapdeuren”

Op het moment dat we voorbij de klapdeuren richting kleedkamers zijn houdt de verantwoordelijkheid voor naleving van de corona regels voor Laco op. In het “gehuurde deel” is ZieZaVo verantwoordelijk voor naleving. Let s.v.p. op onderstaand:

 Algemeen

 • Houd rekening met de 1.5 meter maatregel. Geef elkaar de ruimte als dit nodig is.
 • Omkleden en douchenis toegestaan. Maximaal 1 team per kleedkamer
 • Nazitten in de kleedkamer niet toegestaan.

Spelers 

 • Heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen; Als je positief getest bent en/of als je een huisgenoot of een nauw contact bent van een bewezen COVID-19-patiënt blijf dan ook thuis. Neem de gebruikelijke veiligheid- en hygiëneregels in acht; Schud geen handen.(Uitzondering: Kinderen van 4 t/m 12 jaar mogen wel sporten als ze nauw contact zijn van een positief getest persoon (maar niet als ze zelf positief getest zijn of huisgenoot zijn.) 
 • Voorafgaand, tijdens de rustmomenten en na afloop van de wedstrijd dienen spelers van 18 jaar en ouder wél 1,5 meter afstand tot elkaar te houden, waaronder in de kleedkamers en verkeersruimten.
 • Zorg ervoor dat je buiten de noodzakelijke sport gerelateerde contactmomenten geen fysiek contact hebt zoals bij het vieren van een overwinnings-moment en tijdens een wissel.
 • Draag een mondkapje wanneer personen buiten je huishouden in één vervoersmiddel van of naar een sportactiviteit gaan en of bij uitwedstrijden.(Het heeft de voorkeur zoveel mogelijk voor eigen vervoer te zorgen).
 • Volg altijd de aanwijzingen zoals looproutes en instructies van de organisatie en/of accommodatie.

 Toeschouwers

 • Nogmaals voor alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop; heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen; Neem de gebruikelijke veiligheid- en hygiëneregels in acht.
 • Houd bij 18 jaar en ouder 1,5 meter afstand op en in de sportlocatie, de tribune, in de kantine etc.
 • Geforceerd stemgebruik of zingen langs en in het veld, zoals schreeuwen en spreekkoren, is niet toegestaan.
 • Draag een mondkapje vanaf 18 jaar en ouder wanneer personen buiten je huishouden in één vervoersmiddel van of naar een sportactiviteit gaan en of bij uitwedstrijden.(Het heeft de voorkeur zoveel mogelijk voor eigen vervoer te zorgen / enkel kinderen uit eigen huishouden te vervoeren.) 
 • Volg altijd de aanwijzingen op van de organisatie en/of accomodatie

 

 Veiligheid- en hygiëneregels 

 • voor alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop; heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen. Schud geen handen.
 • ga direct naar huis wanneer er tijdens de sportactiviteit klachten ontstaan zoals: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, (licht) hoesten, benauwdheid, verhoging, koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak: dit geldt voor iedereen.
 • was vaak je handen met water en zeep, juist ook voor en na bezoek voetbalvereniging.
 • houd 1,5 m afstand met personen van 18 jaar of ouder en vermijd drukte.

 

Kijk voor meer informatie op:

https://nocnsf.nl/sportprotocol

Delen