Gewijzigd programma

Nico HillebrandAlgemeen

Afgelopen zaterdag stelden we de vraag om kenbaar te maken of jullie als
team het eens, danwel oneens zijn betreffende de vraag van
Grenzeloos-Kort om per direct te degraderen naar de 2e klasse.

Er hebben 10 teams gereageerd. 9 stemmen voor en 1 stem tegen. Dit
betekent dat Grenzeloos-Kort per woensdag aanstaande in de tweede klasse
uit zal komen.

Deze casus geeft wel te denken m.b.t. de opzet van de competities voor
komend seizoen. De verdeling is nu weer erg scheef. 12 teams in de
tweede klasse en 9 in de eerste.

Graag horen we van eenieder hoe de ideale competie opzet eruit zou zien
zodat we hier in een vroeg stadium al over kunnen brainstormen.
Uitgangspunt is dat ieder team kan genieten op zijn eigen niveau.

De wedstrijd Grenzeloos Kort – CS Telecom & IT van komende woensdag komt
te vervallen.
Hotel van Oppen zal voor het eerste tegen Grenzeloos-Kort in actie komen 20.10 zaal 1

Delen