Inventarisatie zaalvoetbal op de zondag

Nico HillebrandAlgemeen

Beste leden,

Afgelopen week is er richting de teamleiders een mail uitgegaan met de vraag of het voor de teams mogelijk zou zijn om de wedstrijden voorlopig op de zondagen af te werken. Dit i.v.m. de 17.00 beperkingen overheidswege.

Circa de helft van de teams heeft hier geen problemen mee. Een kwart heeft er in principe geen problemen mee, echter gaat het niet lukken om op de zondag voldoende spelers op de been te krijgen. Het laatste kwart heeft zijn bezwaren uitgesproken, hetzij i.v.m. geloofsovertuiging, hetzij tijd voor gezin, werk etc.

De conclusie die we, als bestuur, hieruit hebben moeten trekken dat is dat het helaas praktisch niet haalbaar is om van de woensdagavond af te wijken. Dit zal de competitie eerder verstoren dan dat er baat bij zal zijn.

Vanuit diverse teams is er ook nog geopperd om naar de zaterdag te gaan, mocht de KNVB de competities eruit halen. Echter mocht dit al gaan gebeuren, dan is er geen zaalruimte beschikbaar.

Helaas is het allemaal even niet anders en hopen we dat de beperkingen snel weer voorbij zijn en we snel weer kunnen starten.

Wordt vervolgd….

 

Delen