Ledenvergadering 26-8

Nico HillebrandAlgemeen

Woensdag 26 augustus vindt de volgende algemene ledenvergadering plaats.

Per team wordt er 1 afgevaardigde verwacht. Er dient van tevoren te worden aangemeld op info@ziezavo.nl, waarbij er wordt geadviseerd om niet met meer dan 2 personen per team te komen.

  1. opening en mededelingen
  2. aanwezigheidslijst
  3. Notulen 2019
  4. Terugblik competitie 2019/2020
  5. Financieel overzicht
  6. Bestuursverkiezing
  7. Competitie 2020/2021
  8. Aanpassing huishoudelijk reglement
  9. Financiƫle begroting 2020/2021
  10. Rondvraag en sluiting

 

Woensdag 26 augustus
Aanvang 19.30uur
Vergaderruimte Laco Sportcentrum (1e etage)

Delen