Ledenvergadering neemt afscheid van bestuurders Liesbeth Dorreman en Kevin Onderdijk

Kees VerkerkeAlgemeen

Ziezavo 1

Kevin Onderdijk wordt bedankt voor zijn ZieZaVo activiteiten

Tijdens de jaarlijkse ledenvergadering heeft ZieZaVo afscheid genomen van de twee bestuurders Kevin Onderdijk en Liesbeth Dorreman. Onderdijk heeft twee jaar lang ZieZaVo ondersteunt en moest wegens tijdgebrek zijn bestuursfunctie inleveren. Dorreman heeft na twee zittingen van drie jaar zich niet meer herkiesbaar gesteld. Dorreman heeft zes jaar geleden het gehele leden administratiesysteem opgezet. Sindsdien kan er alleen maar gespeeld worden met een spelerspas KNVB.

 

Hier komt de foto van Liesbeth

 

 

Delen