HUISHOUDELIJK REGLEMENT

Geen enkele vereniging kan zonder regels. Alle leden moeten weten wat zij wel en wat zij niet mogen, maar in het huishoudelijk reglement staan ook de taken van het bestuur en de individuele bestuursleden beschreven. Het eerste huishoudelijk reglement is in de ledenvergadering van 28 april 2010 aan de aanwezigen voorgelegd. Het gehele reglement is besproken en uiteindelijk, na enige toelichting en aanpassingen, aangenomen. In de ledenvergadering 2011 is het huishoudelijk reglement gewijzigd. Ieder teamlid wordt geacht dit reglement door te nemen en bekend te zijn met de inhoud. Het bestuur zal dit reglement naleven bij het nemen van beslissingen. 

Reglement

Delen