Algemene ledenvergadering 14 juni

Nico HillebrandAlgemeenLeave a Comment

Hierbij nodigt het bestuur jullie uit voor de algemene ledenvergadering van ZieZaVo op donderdag 14 juni aanvang 19.30 uur.
Deze vergadering is op de locatie Laco-Sportcentrum in de vergaderruimte bij de tribune van hal 1.
Namens het bestuur ZieZavo,
Kees Verkerke
Voorzitter
Agenda:
1.  Opening en mededelingen
2.  Ingekomen stukken
3.  Notulen vorige vergadering 19 april 2017
4.  Terugblik competitie 2017/2018
5.  Uitreiking Sportiviteitsprijs
6.  Financieel overzicht
7.  Decharge kascommissie (Niels v.d Linde en Ronald Verhoek)
     Aftredend Niels v.d Linde, kiezen nieuwe kascommissielid.
8.  Vooruitblik competitie 2018/2019
9.  Financiële begroting 2018/2019
10. Rondvraag
11. Sluiting
Delen

Geef een reactie