Programma gepubliceerd

In Competitie, Zaalvoetbal by Nico Hillebrand

Zoals iedereen, als het goed is, inmiddels wel weet start de nieuwe competietie op 8sept. aanstaande. De teamleiders hebben per email het nieuwe schema reeds ontvangen. Ook hier op de site is het programma reeds toegevoegd. Tevens is het programma als PDF beschikbaar gesteld.

Agenda ledenvergadering 11 augustus 19.30uur

In Competitie, Overig, Zaalvoetbal by Nico Hillebrand

Bij deze nodigen wij de vertegenwoordigers van de zaalvoetbalteams uit voor de ledenvergadering ZieZaVo op woensdag 11 augustus om 19.30 uur in vergaderruimte Laco Sportcentrum. Agenda:  Opening en mededeling  Aanwezigheidslijst  Notulen vorige vergadering 25 augustus 2020 (zie bijlage)  Terugblik lockdown en afgebroken competitie 2020/2021 Financieel overzicht >Decharge kascommissie  >kiezen nieuwe kandidaat kascommissie Financieel compensatie voorstel Competitie 2021/2022    >Voorstel start woensdag 8 september  >Teamindeling 1e en 2e klasse Financiële begroting 2021/2022 Rondvraag en sluiting Notulen …

11 augustus ledenvergadering, 8 september start competitie

In Competitie, Zaalvoetbal by Nico Hillebrand

Dinsdag 11 augustus vindt de algemene ledenvergadering plaats. Hierin zal de nieuwe competitie worden besproken. Aanvang: 19:30 in de vergaderruimte boven zaal 1.   De Competitie zal (normaalgesproken) weer aanvangen op 8 september. Vóór de ledenvergadering zal het  programma als concept worden gedeeld.

Competitie ZieZaVo stilgelegd

In Zaalvoetbal by Nico Hillebrand

In verband met de nieuwe corona maatregelen van het kabinet hebben wij het als bestuur noodzakelijk geacht deze maatregelen per direct te volgen en niet te wachten tot 22.00 uur. Dit betekent dat de competitie per direct  tot nader bericht wordt gepauzeerd. We hopen op snel betere tijden…